Događanja

Vi ste ovdje

Na europskim natjecanjima Europska sveučilišna prvenstva i Europske sveučilišne igre) u organizaciji Europske sveučilišne sportske federacije (EUSA), natječu se reprezentacije...

Na svjetskim natjecanjima (Ljetna i Zimska Univerzijada, Svjetska sveučilišna prvenstva) u organizaciji Međunarodne federacije sveučilišnog sporta (FISU) nastupaju nacionalne sveučilišne...

UniSport HR nacionalna sveučilišna prvenstva u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza obuhvaćaju prvenstva u 16 sportova, s pravom sudjelovanja reprezentacija hrvatskih...