Izvršni odbor

Vi ste ovdje

Članovi Izvršnog odbora HASS-a:

 1. Zrinko Čustonja, predsjednik

 2. Toni Gamulin, dopredsjednik

 3. Haris Pavletić, dopredsjednik

 4. Sanja Ćurković, član

 5. Dubravko Ižaković, član

 6. Aleksandar Selmanović, član

 7. Hrvoje Sivrić, član

 

Izvršni odbor upravlja poslovima Saveza te obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
 • imenuje i razrješava glavnog tajnika Saveza
 • imenuje i opoziva  Likvidatora Saveza
 •  imenuje predstavnike Saveza koji sudjeluju u radu FISU, EUSA i ostalih asocijacija
 • odlučuje o davanju suglasnosti za sudjelovanje članova na međunarodnim natjecanjima i priredbama
 • utvrđuje sastav, uvjete i organizaciju sveučilišnih sportskih prvenstava Republike Hrvatske
 • odlučuje o sudjelovanju nacionalnih sveučilišnih sportskih selekcija na međunarodnim sportskim manifestacijama
 • organizira rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine
 • odlučuje o primanju u privremeno članstvo Saveza
 • odlučuje o izricanju privremene suspenzije članovima Saveza
 • utvrđuje prijedlog plana i programa rada i financijskog plana, te godišnjeg obračuna
 • izvršava plan i program rada i financijski plan Saveza te odlučuje o rasporedu korištenja sredstava
 • imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela Saveza te izbornike nacionalnih sveučilišnih sportskih ekipa
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Saveza
 • odlučuje o promjeni ciljanih skupina Saveza
 • osniva odbore, komisije i druga tijela Saveza po potrebi
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili po odluci Skupštine
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, a o tome izvještava Skupštinu na narednoj sjednici.