Izvršni odbor

Vi ste ovdje

Izvršni odbor upravlja poslovima Saveza te obavlja sljedeće poslove:

-          utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština

-          imenuje i razrješava glavnog tajnika Saveza

-          imenuje i opoziva  Likvidatora Saveza

-          imenuje predstavnike Saveza koji sudjeluju u radu FISU, EUSA i ostalih asocijacija

-          odlučuje o davanju suglasnosti za sudjelovanje članova na međunarodnim natjecanjima i priredbama

-          utvrđuje sastav, uvjete i organizaciju sveučilišnih sportskih prvenstava Republike Hrvatske

-          odlučuje o sudjelovanju nacionalnih sveučilišnih sportskih selekcija na međunarodnim sportskim manifestacijama

-          organizira rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine

-          odlučuje o primanju u privremeno članstvo Saveza

-          odlučuje o izricanju privremene suspenzije članovima Saveza

-          utvrđuje prijedlog plana i programa rada i financijskog plana, te godišnjeg obračuna

-          izvršava plan i program rada i financijski plan Saveza te odlučuje o rasporedu korištenja sredstava

-          imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela Saveza te izbornike nacionalnih sveučilišnih sportskih ekipa

-          odlučuje o promjeni adrese sjedišta Saveza

-          odlučuje o promjeni ciljanih skupina Saveza

-          osniva odbore, komisije i druga tijela Saveza po potrebi

-          obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili po odluci Skupštine

-          rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, a o tome izvještava Skupštinu na narednoj sjednici.

 

Članovi Izvršnog odbora su:

Zrinko Čustonja, predsjednik

Sanja Ćurković, član

Toni Gamulin, član

Dubravko Ižaković, član

Haris Pavletić, član

Aleksandar Selmanović, član

Hrvoje Sivrić, član