Izvršni odbor

Vi ste ovdje

Izvršni odbor upravlja poslovima Saveza te obavlja slijedeće poslove:

 

       - utvrđuje sastav, uvjete i organizaciju sveučilišnih sportskih prvenstava

          Republike Hrvatske

       - odlučuje o sudjelovanju nacionalnih sveučilišnih sportskih selekcija na

         međunarodnim sportskim manifestacijama

       - organizira rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine

       - odlučuje o primanju u privremeno članstvo Saveza

       - utvrđuje prijedlog plana i programa rada i financijskog plana, te godišnjeg

         proračuna

       - izvršava plan i program rada i financijski plan Saveza te odlučuje o

         rasporedu korištenja sredstava

       - imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela Saveza te izbornike

         nacionalnih sveučilišnih športskih ekipa