Judo

Vi ste ovdje

UniSport Judo
-52 kg (Ž)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Bruna BilićSveučilište u Dubrovniku
2.Martina Žarković Sveučilište u Zadru
3.Demi Lisjak Sveučilište u Zagrebu
3.Zrinka Šušić Sveučilište u Splitu
-57 kg (Ž)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Dora Bortas Sveučilište u Zagrebu
2.Vannesa Vana Rogga Sveučilište u Zagrebu
-63 kg (Ž)
Br. Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Iva Oberan Sveučilište u Dubrovniku
2.Petra PandžaSveučilište u Zagrebu
3.Dora BogovićSveučilište u Zagrebu
-73 kg (Ž)
BrIme i prezimeVisokoškolska ustanova
Lucija BabićSveučilište u Zagrebu
-78 kg (Ž)
BrIme i prezimeVisokoškolska ustanova
Lea Katarina GobecSveučilište u Zagrebu
+78 kg (Ž)
BrIme i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Zrinka MiočićSveučilište u Splitu
2.Katarina Lucija VukovićSveučilište u Zagrebu
3.Nina JurićSveučilište u Zadru
-66 kg (M)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Dominik MatijevićSveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
2.Martin GašparSveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
-73 kg (M)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Tino Šundov Sveučilište u Splitu
2.Patrik Sumpor Sveučilište u Zagrebu
3.Dino Makarović Sveučilište u Zagrebu
4.Dino Keškić Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
-81 kg (M)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Dino-Dominic Sumpor Veleučilište u Rijeci
2.Damian Sokolović Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu
3.Tin Miholić Tehničko Veleučilište Zagreb
4.Ivan Jurčić Sveučilište U Zagrebu
-90 kg (M)
BrIme i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Kruno KorenTehničko Veleučilište u Zagrebu
2.Luka BabićSveučilište u Rijeci
3.Marin KneževićSveučilište u Splitu
4.Vladimir MacuraSveučilište u Zagrebu
-100kg (M)
BrIme i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Josip Kokeza Sveučilište u Splitu
2.Zvonimir Knezović Sveučilište u Zagrebu
3.Stipe Šestan Sveučilište u Zagrebu
+100kg (M)
Br.Ime i prezimeVisokoškolska ustanova
1.Ivan ČovićSveučilište u Zagrebu
2.Stipe Živković Bokurina Sveučilište u Splitu
KONAČNI POREDAK
Br.Visokoškolska ustanova
1.Sveučilište u Zagrebu
2.Sveučilište u Splitu
3.Sveučilište u Dubrovniku