Karlovac

Vi ste ovdje

Sportska udruga Veleučilišta u Karlovcu je osnovana 25.03.2004. godine sukladno Zakonu o sportu radi zadovoljavanja potreba studenata za organiziranim natjecanjem i bavljenjem sportsko rekreacijskim aktivnostima.

Cilj i zadatak Udruge je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak sporta na Veleučilištu u Karlovcu. Područje djelovanja sukladno ciljevima su sport, sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi. Članovi mogu biti studenti i zaposlenici Veleučilišta u Karlovcu, ali i svi oni koji žele svojim idejama i stručnošću doprinositi Veleučilišnom sportskom životu.

  • Predsjednik: Marko Prahović, prof.,v.pred
  • Adresa: I. Meštrovića 10/ 47 000 Karlovac
  • Tel/faks: 047/843 525 /102
  • Web: http://www.vuka.hr/index.php?id=26
  • Facebook: Sportska udruga Veleučilišta u Karlovcu