Natječaj za izbor glavnog tajnika HASS-a

Vi ste ovdje

Temeljem ovlasti iz članka 48. Statuta Hrvatskog akademskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj 18.12.2018. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor glavnog tajnika Hrvatskog akademskog sportskog saveza.

 

Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja, pored zakonskih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete:

-     da je državljanin Republike Hrvatske

-     da ima radno iskustvo od najmanje četiri (4) godine na istim ili sličnim poslovima

-     da posjeduje organizacijske sposobnosti i da ima dokazane rezultate kao djelatnik u sportu

-     da aktivno govori jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski

-     da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma

-     da nema zapreke u skladu s člankom 24. i 25. Statuta Hrvatskog akademskog sportskog saveza.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, email adresa). Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          Životopis

-          Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-          Presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima prijava na mirovinsko osiguranje evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koja sadrži podatke o početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajnjanu staža osiguranja

-          Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, riješenje, ugovor o radu i sl.)

-          Izjava da se kandidat nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma

-          Izjava da kandidat nema zapreka u skladu s člankom 24 i 25 Statuta Hrvatskog akademskog sportskog saveza (Statut od 30.05.2015. godine, objavljen na mrežnoj stranici Saveza )

 

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Hrvatskog akademskog sportskog saveza 09. siječnja 2019. godine - www.unisport.hr.

 

Rok za primanje molbi po raspisanom natječaju ističe 17. siječnja 2019. godine u 23.59h, a prijave se zaprimaju poštom na adresu Hrvatski akademski sportski savez, Trg Dražena Petrovića 1, 10000 Zagreb ili osobno u uredu Saveza na istoj adresi.

U roku od osam (8) dana po izvršenom izboru, kandidat će se obavijestiti o izboru.

Natječaj za izbor glavnog tajnika HASS-a