Rezultati šah (m) - 2015/2016

Vi ste ovdje

Liga

1. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Veleučilište L.R. u Vukovaru 0 3 Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci 3 0 Veleučilište u Šibeniku
Sveučilište u Splitu 0 3 Sveučilište J.D. u Puli
Sveučilište J.J.S. u Osijeku 3 0 Sveučilište Sjever
Sveučilište u Zadru ½ Tehničko veleučilište Zagreb
Veleučilište VERN Zagreb ½ Veleučilište u Sl. Brodu
2. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište u Zagrebu 2 1 Sveučilište J.J.S. u Osijeku
Tehničko veleučilište Zagreb 1 2 Sveučilište u Rijeci
Sveučilište J.D. u Puli 3 0 Veleučilište VERN Zagreb
Sveučilište Sjever 1 2 Veleučilište L.R. u Vukovaru
Veleučilište u Šibeniku 0 3 Sveučilište u Zadru
Veleučilište u Sl. Brodu 0 3 Sveučilište u Splitu
3. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište u Rijeci 2 1 Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište J.J.S. u Osijeku ½ Sveučilište J.D. u Puli
Veleučilište L.R. u Vukovaru 1 2 Tehničko veleučilište Zagreb
Veleučilište VERN Zagreb 0 3 Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zadru 3 0 Sveučilište Sjever
Veleučilište u Sl. Brodu ½ Veleučilište u Šibeniku
4. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište J.D. u Puli ½ Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Zagrebu 3 0 Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Splitu 2 1 Tehničko veleučilište Zagreb
Veleučilište L.R. u Vukovaru 0 3 Sveučilište J.J.S. u Osijeku
Veleučilište u Šibeniku 1 2 Veleučilište VERN Zagreb
Sveučilište Sjever ½ Veleučilište u Sl. Brodu
5. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište u Rijeci 3 0 Sveučilište u Splitu
Sveučilište J.D. u Puli 2 1 Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište J.J.S. u Osijeku 3 0 Sveučilište u Zadru
Tehničko veleučilište Zagreb 3 0 Veleučilište VERN Zagreb
Veleučilište u Sl. Brodu 0 3 Veleučilište L.R. u Vukovaru
Sveučilište Sjever 0 3 Veleučilište u Šibeniku
6. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište J.J.S. u Osijeku ½ Sveučilište u Rijeci
Tehničko veleučilište Zagreb 1 2 Sveučilište J.D. u Puli
Veleučilište VERN Zagreb 0 3 Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Splitu 2 1 Veleučilište u Šibeniku
Sveučilište u Zadru ½ Veleučilište L.R. u Vukovaru
7. Kolo
Datum i vrijeme Lokacija Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Zapisnik
Sveučilište u Rijeci 3 0 Sveučilište u Zadru
Veleučilište L.R. u Vukovaru 1 2 Sveučilište J.D. u Puli
Sveučilište u Zagrebu 3 0 Sveučilište u Splitu
Veleučilište u Šibeniku 0 3 Sveučilište J.J.S. u Osijeku
Tehničko veleučilište Zagreb 3 0 Veleučilište u Sl. Brodu

Ukupno

Rb. Naziv B
1. Sveučilište u Rijeci
2. Sveučilište J.D. u Puli
3. Sveučilište u Zagrebu
4. Sveučilište J.J.S. u Osijeku
5. Tehničko veleučilište Zagreb
6. Sveučilište u Splitu
7. Sveučilište u Zadru
8. Veleučilište VERN Zagreb
9. Veleučilište L.R. u Vukovaru
10. Veleučilište u Šibeniku
11. Veleučilište u Sl. Brodu
12. Sveučilište Sjever