Skupština HASS-a

Vi ste ovdje

Predstavnici u Skupštini Hrvatskog akademskog sportskog saveza (2018.-2021.):

Predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza

Zrinko Čustonja

Zagrebački sveučilišni športski savez:

 1. Sanja Ćurković

 2. Ivan Grgurević

 3. Iva Gričar

 4. Marko Lepoglavec

 5. Davor Pavlović

 6. Mate Vukšić

Splitski sveučilišni sportski savez:

 1. Toni Batinić

 2. Toni Gamulin

 3. Jelena Matešić

 4. Šime Veršić

Riječki športski sveučilišni savez:

 1. Viktor Moretti

 2. Haris Pavletić

 3. Tamara Puschmann

 4. Marko Žunić

Studentski športski savez Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

 1. Petar Kerže

 2. Dražen Nikšić

 3. Igor Salajić

 4. Zoran Vladović

Sportski akademski savez Sveučilišta u Zadru:

 1. Tonći Jerak

 2. Ina Marin

Savez sportskih udruga Sveučilište Sjever:

 1. Nedeljko Pavlec

Temeljem čl 20. Statuta HASS - Zajednički predstavnik sportskih saveza visokih učilišta koji, svaki za sebe, ima do 2000 studenta sportaša (Sveučilišnog sportskog saveza – Dubrovnik i Sportskog saveza Veleučilišta u Slavonskom Brodu):

 1. Hrvoje Sivrić

 

Skupština Saveza najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza

 • donosi Statut Saveza, njegove izmjene i dopune
 • donosi druge akte utvrđene Statutom
 • utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Saveza
 • donosi plan i program rada
 • usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o primanju članova i prestanku članstva
 • donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti
 • bira i razrješuje predsjednika Saveza, dopredsjednike, Izvršni odbor i Nadzorni odbor Saveza
 • razmatra i prihvaća izvješće o radu svojih organa i radnih tijela
 • odlučuje o udruživanju Saveza u međunarodne i druge organizacije
 • donosi odluku o statusnim promjenama Saveza
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine Saveza
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Saveza, ukoliko ovim Statutom ili njegovom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.