Skupština

Vi ste ovdje

Hrvatski akademski sportski savez je krovna organizacija studentskog sporta u Republici Hrvatskoj.

 

Skupština Saveza najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza. Sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

           - donosi Statut Saveza, njegove izmjene i dopune

           - utvrđuje politiku i programsku orjentaciju Saveza

           - donosi plan i program rada i financijski plan te utvrđuje godišnji  obračun

           - odlučuje o primanju članova i prestanku članstva

           - donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti

           - bira i razrješuje predsjednika Saveza, dopredsjednike, Izvršni odbor i Nadzorni odbor               

           - odlučuje o udruživanju Saveza u međunarodne i druge organizacije