UniSport - Odbojka na pijesku (ž)

Vi ste ovdje

Rezultati

Utakmica br. Round Momčad/Igrač Rez Rez Momčad/Igrač Vrijeme 1. set 2. set 3. set
1 I Zagreb 2 0 -
2 I Vukovar 2 0 Slavonski Brod 0:27 21:8 21:8
3 I Vern 0 2 Pula 2:53 16:21 17:21
4 I Požega 0 2 Osijek 7:05 10:21 6:21
5 I Rijeka 0 2 Karlovac 0:20 13:21 19:21
6 I Šibenik 0 2 Zadar
7 I Baltazar 2 0 Sjever 0:29 21:11 21:13
8 I - 0 2 Split
9 13 - 0 2 Slavonski Brod
10 13 Vern 2 1 Požega 0:40 21:19 6:21 15:12
11 13 Rijeka 2 0 Šibenik
12 13 Sjever 2 0 -
13 II Zagreb 2 0 Vukovar 0:30 21:8 21:11
14 II Pula 0 2 Osijek 0:20 12:21 16:21
15 II Karlovac 2 0 Zadar 0:26 21:10 21:5
16 II Baltazar 0 2 Split 0:21 8:21 12:21
17 9 Sjever 0 2 Vukovar 0:23 6:21 7:21
18 9 Rijeka 0 2 Pula 0:38 16:21 16:21
19 9 Vern 2 0 Zadar 0:23 21:12 22:20
20 9 Slavonski Brod 2 0 Baltazar 8:19 21:9 21:11
21 III Zagreb 2 1 Osijek 0:54 16:21 22:10 15:8
22 III Karlovac 0 2 Split 0:29 16:21 12:21
23 7 Vukovar 1 2 Pula 0:61 10:21 21:16 8:15
24 7 Vern 0 2 Slavonski Brod 0:35 20:22 18:21
25 5 Pula 2 0 Karlovac 0:34 21:16 21:13
26 5 Slavonski Brod 0 2 Osijek 0:35 11:21 9:21
27 SF Zagreb 2 0 Pula 0:31 21:13 21:12
28 SF Split 0 2 Osijek
29 3/4 Pula 2 0 Split 0:31 21:19 21:12
30 F Zagreb 2 0 Osijek 0:30 21:15 21:10

Ukupno

Rb. Naziv B
1. Sveučilište u Zagrebu
2. Sveučilište u Osijeku
3. Sveučilište u Puli
4. Sveučilište u Splitu