UNISPORT PLIVANJE H2O - 2019/2020

Vi ste ovdje

Vukovar (6.12.2019. ) - Plivalište Vukovar (Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar-Borovo naselje)

Sudionici:

 1. Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
 2. Sveučilište u Zadru
 3. Tehničko veleučilište Zagreb 
 4. Sveučilište Sjever 
 5. Sveučilište u Rijeci 
 6. Veleučilište u Rijeci 

Discipline:

 • Leđno: 50m, 100m
 • Prsno: 50m i 100m
 • Leptir: 50m, 100m
 • Slobodni stil: 50m, 100m, štafeta 4 x 50m
 • Mješovito: štafeta 4 x 50m

Raspored događanja:
17.00h – Tehnički sastanak (Plivalište Vukovar)
17.45h – Otvaranje UniSport H20 prvenstva
18.00h – 20.30h – Natjecanje