Volontiranjem na Igrama do 3 ECTS boda na Sveučilištu u Rijeci

Studenti Sveučilišta u Rijeci u ljetnom semestru tekuće akademske godine imaju priliku volontirati na Europskim sveučilišnim igrama Zagreb – Rijeka 2016. te za svoj angažman biti nagrađeni sa 3 ECTS boda, koja ostvaruju upisom kolegija Studenti i zajednica 1. Na inicijativu ESI 2016. pokrenuti su razgovori na ovu temu s predstavnicima Filozofskog fakulteta, a konačna pozitivna odluka donesena je na senatu Sveučilišta u Rijeci.

Nastava se održava online, a nositelji kolegija su Bojana Ćulum i Vjeran Pavlaković sa riječkog Filozofskog fakulteta. Samo volontiranje na Igrama tretirat će se kao praktični dio kolegija, a kolegij će obuhvaćati teme iz područja volonterizma i uključenja akademske zajednice u procese volontiranja.

Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, koji kolegij putem studomata mogu upisati već sada, a broj prijava nije ograničen.

______________________

Više informacija na stranicama Sveučilišta u Rijeci:

https://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=b...
https://www.uniri.hr/files/studenti/novosti/ZAJEDNICKI%20KOLEGIJI%20ljet...
 

Možda će vam se svidjeti...
Povezane objave