Natječaj za izbor glavnog tajnika HASS-a

Temeljem ovlasti iz članka 48. Statuta Hrvatskog akademskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Izvršni odbor Hrvatskog akademskog sportskog saveza na sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor Glavnog tajnika Hrvatskog akademskog sportskog saveza.

 

Rok za primanje molbi po raspisanom natječaju iznosi osam (8) dana, a molbe se zapriaju poštom na adresu Hrvatski akademski sportski savez, Trg Dražena Petrovića 1, 10000 Zagreb ili osobno u uredu Saveza na istoj adresi. U roku od osam (8) dana po izvršenom izboru, kandidat će se obavijestiti o izboru.

Glavnog tajnika imenuje Izvršni odbor na temelju natječaja, na rok od četiri (4) godine i ista osoba može biti više puta birana. Glavnog tajnika se imenuje na prijedlog Natječajne komisije od tri (3) člana koju imenuje Izvršni odbor svojom odlukom. Glavni tajnik je samostalan u svom radu i za svoj rad je odgovoran Izvršnom odboru i Predsjedniku.

Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja, pored zakonskih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete: da je državljanin Republike Hrvatske, da ima radno iskustvo od najmanje četiri (4) godine na istim ili sličnim poslovima, da posjeduje organizacijske sposobnosti i da ima dokazane rezultate kao djelatnik u sportu, da aktivno govori jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski, da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma.

Prednost pri izboru ima osoba koja pozna sustav i djelatnosti u sportu, koja je ugledni sportski djelatnik i koja ima iskustva na rukovodećim položajima u sportu. Rok za primanje molbi po raspisanom natječaju iznosi osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja. U roku od osam (8) dana po izvršenom izboru, kandidat će se obavijestiti o izboru. Natječaj za izbor Glavnog tajnika objavljuje se na način kako odluči Izvršni odbor.

Poslovi Glavnog tajnika su: zastupati i predstavljati Savez,  brinuti se za zakonitost rada Saveza i ispunjenje zakonom propisanih obveza, pravovremena priprema materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, izvršavanje zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora, odnosno ostalih tijela Saveza, brinuti se o obavljanju stručnih i drugih poslova Saveza, koordiniranje i suradnja s odgovarajućim tijelima, nalogodavatelj  je izvršenja financijskog plana Saveza, skrb o obavještavanju javnosti o radu Saveza, pomagati Predsjedniku i ostalim tijelima Saveza u radu, rukovodi stručnom službom, odnosno radom djelatnika Saveza, predlaganje prijema, rasporeda i prestanka rada djelatnika u Savezu, predlaganje rješenja za unapređenja djelatnosti i poslovanja Saveza, zaključivanje ugovora o poslovanju, nabavka pokretne imovine vrijednosti do 10.000 kuna, donošenje odluku o privremenom raspoređivanju djelatnika Saveza na druge poslove odnosno radna mjesta u Savezu, donošenje odluku o pravima i obvezama djelatnika Saveza u skladu sa zakonskim propisima, aktima Saveza i kolektivnim ugovorom, zaključivanje ugovora u skladu s odlukama nadležnih tijela Saveza,   izvršava i druge poslove utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora. 

Možda će vam se svidjeti...
Povezane objave