1.
Ana Bartolović

Sveučilište u Zagrebu

5
2.
Petra Bračević

Sveučilište u Zagrebu

4
3.
Karla Jedvaj

Sveučilište u Zagrebu

3
4.
Marija Žagar

Sveučilište u Zagrebu

2
5.
Mia Deranja

Sveučilište u Splitu

2
6.
Mara Stančić

Sveučilište u Zagrebu

1
7.
Inga Kunert

Sveučilište u Zagrebu

1
8.
Karla Kurkutović

Sveučilište u Zagrebu

1
9.
Ana Kederov

Sveučilište u Zagrebu

1
10.
Lea Zdunić

Sveučilište u Zagrebu

1