1.
Karla Kurkutović

Sveučilište u Zagrebu

6
2.
Ivona Pejić

Sveučilište u Zagrebu

4
3.
Karla Jedvaj

Sveučilište u Zagrebu

4
4.
Petra Bračević

Sveučilište u Zagrebu

3
5.
Mara Stančić

Sveučilište u Zagrebu

3
6.
Marija Žagar

Sveučilište u Zagrebu

3
7.
Ana Bartolović

Sveučilište u Zagrebu

2
8.
Buga Slavica

Sveučilište u Zagrebu

1
9.
Paula Bačić

Sveučilište u Zadru

1
10.
Ana Kederov

Sveučilište u Zagrebu

1
11.
Lea Zdunić

Sveučilište u Zagrebu

1
12.
Ana Ursić

Sveučilište u Splitu

1
13.
Andrea Šimić

Sveučilište u Splitu

1