1.
Karla Kurkutović

Sveučilište u Zagrebu

14
2.
Mara Stančić

Sveučilište u Zagrebu

10
3.
Petra Bračević

Sveučilište u Zagrebu

9
4.
Ivona Pejić

Sveučilište u Zagrebu

9
5.
Karla Jedvaj

Sveučilište u Zagrebu

8
6.
Marija Žagar

Sveučilište u Zagrebu

7
7.
Inga Kunert

Sveučilište u Zagrebu

5
8.
Ana Bartolović

Sveučilište u Zagrebu

5
9.
Buga Slavica

Sveučilište u Zagrebu

4
10.
Ana Baraban

Sveučilište u Splitu

3
11.
Paula Bačić

Sveučilište u Zadru

2
12.
Ana Kederov

Sveučilište u Zagrebu

2
13.
Lea Zdunić

Sveučilište u Zagrebu

2
14.
Andrea Šimić

Sveučilište u Splitu

2
15.
Ozana Milojević

Sveučilište u Splitu

1
16.
Mia Deranja

Sveučilište u Splitu

1
17.
Ana Ursić

Sveučilište u Splitu

1