Udarci izvan okvira

1.
Inga Kunert

Sveučilište u Zagrebu

3
2.
Karla Jedvaj

Sveučilište u Zagrebu

3
3.
Ana Baraban

Sveučilište u Splitu

3
4.
Marija Žagar

Sveučilište u Zagrebu

2
5.
Petra Bračević

Sveučilište u Zagrebu

1
6.
Mara Stančić

Sveučilište u Zagrebu

1
7.
Karla Kurkutović

Sveučilište u Zagrebu

1
8.
Ana Kederov

Sveučilište u Zagrebu

1
9.
Mia Deranja

Sveučilište u Splitu

1