Udarci u okvir

1.
Karla Kurkutović

Sveučilište u Zagrebu

13
2.
Petra Bračević

Sveučilište u Zagrebu

7
3.
Ivona Pejić

Sveučilište u Zagrebu

7
4.
Ana Bartolović

Sveučilište u Zagrebu

5
5.
Karla Jedvaj

Sveučilište u Zagrebu

5
6.
Mara Stančić

Sveučilište u Zagrebu

4
7.
Marija Žagar

Sveučilište u Zagrebu

4
8.
Buga Slavica

Sveučilište u Zagrebu

2
9.
Inga Kunert

Sveučilište u Zagrebu

2
10.
Paula Bačić

Sveučilište u Zadru

2
11.
Lea Zdunić

Sveučilište u Zagrebu

2
12.
Andrea Šimić

Sveučilište u Splitu

2
13.
Ana Kederov

Sveučilište u Zagrebu

1
14.
Ana Ursić

Sveučilište u Splitu

1