1.
Sveučilište u Zagrebu
28
2.
Sveučilište u Splitu
2
3.
Sveučilište u Zadru
1