Udarci u okvir

1.
Sveučilište u Zagrebu
52
2.
Sveučilište u Splitu
3
3.
Sveučilište u Zadru
2