1.
Luka Grubišić

Sveučilište u Splitu

5
2.
Petar Jazvić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
3.
Vinko Kotarski

Sveučilište u Zagrebu

2
4.
Marin Kuzminski

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
5.
Marin Majetić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
6.
Marko Šantor

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
7.
Leonardo Jantoljak

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
8.
Roko Zrna

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
9.
Toni Franolić

Sveučilište u Splitu

1
10.
Petar Jović

Sveučilište u Splitu

1
11.
Ivan Sučić

Sveučilište u Splitu

1
12.
Marin Radić

Sveučilište u Splitu

1
13.
Bruno Bakarić

Sveučilište u Zagrebu

1
14.
Josip Lotar

Sveučilište u Zagrebu

1