1.
Luka Grubišić

Sveučilište u Splitu

3
2.
Petar Jazvić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
3.
Marin Kuzminski

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
4.
Marin Majetić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
5.
Marko Šantor

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
6.
Leonardo Jantoljak

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
7.
Roko Zrna

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
8.
Toni Franolić

Sveučilište u Splitu

1
9.
Petar Jović

Sveučilište u Splitu

1
10.
Ivan Sučić

Sveučilište u Splitu

1
11.
Marin Radić

Sveučilište u Splitu

1