Blokirani udarci

1.
Ivan Kovačević

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
2.
Matej Maretić

Sveučilište u Splitu

1
3.
Ivan Sučić

Sveučilište u Splitu

1
4.
Josip Glavović

Sveučilište u Splitu

1
5.
Filip Kligl

Sveučilište u Zagrebu

1