Udarci iz kuta

1.
Hrvoje Rončević

Sveučilište u Splitu

3
2.
Jakov Jurišić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2
3.
Petar Jazvić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
4.
Luka Grubišić

Sveučilište u Splitu

2