Udarci izvan okvira

1.
Karlo Udovičić

Sveučilište u Splitu

3
2.
Marko Šantor

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
3.
Bruno Šestak

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
4.
Antonio Ištvanić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
5.
Hrvoje Rončević

Sveučilište u Splitu

2
6.
Toni Franolić

Sveučilište u Splitu

2
7.
Jakov Jurišić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
8.
Ivan Kovačević

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
9.
Petar Jina

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

1
10.
Šimun Škarica

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

1
11.
Petar Jazvić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
12.
Dorian Jakupak

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
13.
Mislav Perić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
14.
Luka Medvešek

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
15.
Dino Vršić

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
16.
Jurica Bednjanec

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
17.
Luka Grubišić

Sveučilište u Splitu

1
18.
Ivan Sučić

Sveučilište u Splitu

1