Udarci u okvir

1.
Toni Franolić

Sveučilište u Splitu

4
2.
Marin Kuzminski

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

3
3.
Karlo Ljulj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

3
4.
Bruno Šestak

Tehničko veleučilište u Zagrebu

3
5.
Matej Maretić

Sveučilište u Splitu

3
6.
Hrvoje Rončević

Sveučilište u Splitu

3
7.
Luka Stefanović

Sveučilište u Splitu

3
8.
Despot Matijević

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

2
9.
Marko Šantor

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
10.
Mislav Perić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2
11.
Karlo Udovičić

Sveučilište u Splitu

2
12.
Petar Ćubelić

Sveučilište u Splitu

2
13.
Ivan Gerguri

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1
14.
Lovro Petravić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
15.
Luka Grubišić

Sveučilište u Splitu

1
16.
Josip Cikojević

Sveučilište u Splitu

1
17.
Ivan Sučić

Sveučilište u Splitu

1
18.
Marko Luetić

Sveučilište u Splitu

1
19.
Marin Pokrovac

Sveučilište Sjever

1
20.
Luka Sikirica

Sveučilište Sjever

1
21.
Šimun Šabijan

Sveučilište Sjever

1