��uti kartoni

1.
Pavo Grgić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
2.
Ilija Pandurević

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
3.
Marko Kirchbauer

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1
4.
Zvonimir Božinović

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

1
5.
Ivan Penezić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

1
6.
Gabrijel Sokol

Međimursko veleučilište u Čakovcu

1