Blokirani udarci

1.
Sveučilište u Splitu
3
2.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
1
3.
Sveučilište u Zagrebu
1