Blokirani udarci

1.
Sveučilište u Splitu
2
2.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
1