1.
Sveučilište u Splitu
10
2.
Tehničko veleučilište u Zagrebu
6
3.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2
4.
Međimursko veleučilište u Čakovcu
1