1.
Sveučilište u Splitu
32
2.
Tehničko veleučilište u Zagrebu
17
3.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
9
4.
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
4
5.
Međimursko veleučilište u Čakovcu
4
6.
Sveučilište Sjever
3