Udarci izvan okvira

1.
Tehničko veleučilište u Zagrebu
9
2.
Sveučilište u Splitu
9
3.
Međimursko veleučilište u Čakovcu
3
4.
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
2
5.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2