��uti kartoni

1.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
3
2.
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
1
3.
Tehničko veleučilište u Zagrebu
1
4.
Međimursko veleučilište u Čakovcu
1