Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja


Sustavom Unisport, sastavljenom od mrežne stranice, mobilne aplikacije i sustava za prijavu natjecanja (skupno u daljnjem tekstu: Sustav Unisport) upravlja Hrvatski akademski sportski savez (u daljnjem tekstu: HASS). HASS je krovno tijelo akademskog sporta osnovano Zakonom o sportu, a registriran je pod OIB-om 71441471989 na adresi Trg Dražena Petrovića 1, 10 000 Zagreb.


Pristupanjem Sustavu Unisport te njegovom sadržaju i uslugama, dajete svoju suglasnost ovim Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjetima), Politici privatnosti te svim drugim obavijestima, uputama i pravilima propisanima od strane HASS-a, a sadržane u ovim Uvjetima.


Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima, molimo Vas da ne pristupate, odnosno koristite usluge Sustava Unisport.


Ovi Uvjeti mogu biti mijenjani i ažurirani po nahođenju HASS-a. Molimo Vas da redovito pregledavate ove Uvjete radi upoznavanja sa možebitnim promjenama. Vaš nastavak korištenja Sustava Unisport nakon promjena Uvjeta znak je suglasnost na izmijenjene Uvjete.


Upotreba Sustava Unisport


1. Pristajete koristiti Sustav Unisport isključivo za namjene sukladne važećim propisima i na način koji neće ograničiti, naškoditi ili na drugi način otežati bilo čije korištenje Sustava Unisport te sukladno ovim Uvjetima i svim važećim propisima.

2. Pristupanjem Sustavu Unisport pristajete da ćete pristupiti sustavu isključivo za privatne ili općenito nekomercijalne potrebe te da nećete koristiti Sustav Unisport za bilo koje komercijalne svrhe, uključujući reklamiranje ili prodaju usluga ili dobara. Pristupanjem također potvrđujete da nećete umnažati, mijenjati ili prilagođavati sadržaj Sustava Unisport za bilo koje svrhe osim privatne, nekomercijalne upotrebe. Bilo kakva upotreba sadržaja Sustava Unisport za bilo kakve drukčije vrste upotrebe zahtjeva prethodnu pisanu suglasnost HASS-a.

3. Dijelovi ili cjelina Sustava Unisport mogu biti učinjeni dostupni isključivo registriranim članovima. Ukoliko imate identifikacijske podatke korisničkog računa, šifre ili druge podatke dobivene prilikom registracije ili korištenja Sustava Unisport, takve podatke morate smatrati povjerljivima te ih ne smijete učiniti dostupnima trećim stranama. Svi osobni podaci uneseni u Sustav Unisport prilikom registracije ili upotrebe biti će prikupljani, obrađivani i korišteni sukladno Politici Privatnosti. HASS pridržava pravo suspenzije, onesposobljavanja ili uklanjanja bilo kojeg korisničkog računa, bilo izrađenog od strane korisnika ili od HASS-a i predanog korisniku, u bilo kojem trenutku ukoliko HASS zaključi da se kao korisnik ne pridržavate bilo kojeg od ovih Uvjeta.

4. Ukoliko imate manje od 16 godina, obvezni se ishoditi suglasnost roditelja ili skrbnika prije korištenja interaktivnih sadržaja u Sustavu Unisporta, uključujući, ali bez ograničenja, unos podataka u ili njihovo odašiljanje  putem Sustava Unisport. Ukoliko ste mlađi do 16 godina ne smijete odavati bilo kakve osobne podatke o sebi ili bilo kojoj drugoj osobi, uključujući brojeve telefona, adresu boravišta ili prebivališta ili adresu elektroničke pošte, HASS-u ili drugim korisnicima Sustava Unisport.

5. HASS ne snosi odgovornost ukoliko sadržaj Sustava Unisport nije u skladu sa propisima ili nije prikladan za prikazivanje u državama osim Republike Hrvatske. Vaša je odgovornost da svoje korištenje Sustava Unisport vršite sukladno svim primjenjivim propisima Vaše države.


Intelektualno vlasništvo


1. Svi podaci, tekstovi, dokumenti, grafike, logotipovi, dizajni, slike, fotografije, videi, tonski zapisi, aplikacije, ugrađeni medijski sadržaji, programi, interaktivni elementi, reklame i drugi sadržaji, usluge ili materijali ili njihovi dijelovi dostupni u Sustavu Unisport (u daljnjem tekstu: Materijali) zaštićeni su autorskim pravom, pravom korištenja autorskog prava, žigom ili drugim oblicima intelektualnog vlasništva i vlasništvo su HASS-a ili su u uporabi od strane HASS-a uz dozvolu sukladno relevantnim propisima. Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se smatrati izravnom, neizravnom ili bilo kakvom drugom dozvolom za korištenje Materijala, niti za osnivanje prava korištenja Materijala osim na način izrijekom dozvoljen ovim Uvjetima.

2. Osim u slučajevima predviđenima ovim Uvjetima, obvezujete se ne kopirati, spremiti, skladištiti ili na drugi način čuvati u bilo kojem obliku (uključujući na drugim mrežnim stranicama), čini dostupnim, prenositi ili na drugi način javnim učiniti bilo koji dio Materijala bez prethodne pisane suglasnosti HASS-a i vlasnika odgovarajućeg autorskog ili intelektualnog prava vlasništva gdje je to potrebno.


Doprinosi korisnika

Pažljivo pročitajte ovu glavu Uvjeta prije unošenja sadržaja u Sustav Unisport. Ukoliko ne želite da podaci budu korišteni na način propisan ovim Uvjetima, molimo Vas da ne unosite podatke u Sustav Unisport.


1. HASS pridržava pravo da sada ili u budućnosti omogući korisnicima da unose sadržaje (uključujući tekst, fotografije, grafike, video ili zvučne materijale) u Sustav Unisport (u daljnjem tekstu: Doprinosi korisnika).

2. Svako korištenje Sustava Unisport za unošenje Doprinosa korisnika ili radi kontakta sa drugim korisnicima Sustava Unisport mora biti sukladno Uvjetima. Prilikom unošenja Doprinosa korisnika obvezujete se da je sadržaj u skladu sa Uvjetima i da ćete naknaditi HASS-u svaki trošak proizašao iz kršenja obećanja.

3. Prilikom unošenja Doprinosa korisnika, pridržavate autorska prava na Doprinosu korisnika koji ste unijeli. Unošenjem Doprinosa korisnika u Sustav Unisport (uključujući forume, blogove, društvene mreže, stranice za raspravu, foto album ili sustav za unos videa), a temeljem činjenice da HASS omogućava unošenje Doprinosa korisnika i koji smatrate dovoljnom kompenzacijom, neopozivo prenosite neisključivo pravo korištenja, distribucije ili prijenosa istih prava na treće osobe cijelog djela koje čini Doprinos korisnika bez naknade. HASS i njegovi sljednici ovlašteni su koristiti Doprinos korisnika na način da isti kopiraju, reproduciraju, izmijene, adaptiraju, reformatiraju, prevedu, učine djelom drugih djela, stvore derivativna djela iz istoga, odašilju, distribuiraju, komercijalno koriste ili na drugi način učine dostupnim javnosti u cijelosti ili dijelu u bilo kojem formatu koji trenutno postoji ili će tek biti razvije za cijelo razdoblje postojanja prava uključujući produžetke, obnove, oživljavanja ili produljenja prava, i to neograničeno.

4. Pravo preneseno ovim Uvjetima nije isključivo te možete nastaviti koristiti Doprinos korisnika na bilo koji način i u bilo kojem obliku, uključujući i prenošenjem prava na treće osobe, dok god se ne koristi na način koji bi ometao prava prenesena na HASS.

5. Dajete nam pravo te shodno tome HASS to pravo prenosi svim korisnicima Sustava Unisport neisključivo pravo vidjeti, čuti, pročitati, preuzeti, povezati na ili na drugi način pristupiti Vašem Doprinosu korisnika putem Sustava Unisport i na druge načine koristiti takve Doprinose korisnika sukladno mogućnostima Sustava Unisport i sukladno ovim Uvjetima.

6. Vi snosite isključivu odgovornost za vaše Doprinose korisnika i posljedice njihova unošenja u Sustav Unisport. Potvrđujete da:

    a) je Vaš Doprinos korisnika Vaše originalno djelo i da ste Vi vlasnici svih prava na Doprinosu korisnika, odnosno da imate sve neophodne dozvole ili suglasnosti za korištenje Doprinosa korisnika te da dopuštate HASS-u da koristi sva prava intelektualno vlasništva (uključujući bez ograničenja i pravo korištenja) na svim takvim Doprinosima korisnika u cilju korištenja Doprinosa korisnika na način sukladan ovim Uvjetima;

    b) Doprinos korisnika ne sadrži elemente koji bi činili klevetu, bili neprimjereni, eksplicitni, pornografske prirode, prijeteći, uvredljivi, mogli biti smatrani prijetnjom, poticali na rasnu netrpeljivost, poticalni na kulturnu netrpeljivost, poticali na vjersku netrpeljivost, lažno se predstavljali, bili bi protivni presudama sudova, kršili propise ili poticali na ponašanje koje bi činilo prekršaj ili kazneno djelo ili bi doveli do novčane ili druge odgovornosti HASS-a ili na drugi način bilo neprimjereno ili suprotno propisima Republike Hrvatske ili drugih odgovarajućih propisa;

    c) nećete prikupljati, pribavljati, okupljati, odašiljati, reproducirati, izbrisati, izmijeniti, revidirati, pregledati ili prikazati bilo kakav materijal, podatak ili informaciju, bez obzira da li ih je moguće pojedinačno identificirati, koji su uneseni ili se odnose na drugu osobu, fizičku ili pravnu, u svezi sa Vašim Doprinosom korisnika ili u svezi sa Sustavom Unisport bez prethodne izričite dozvole te osobe (ili roditelja ili skrbnika osobe mlađe od 16 godina), bez obzira radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi;

d) Doprinos korisnika ne sadrži računalni virus, korumpirane datoteke, botove, crve ili druge maliciozne programe namijenjen ometanju, uništenju ili ograničenju mogućnosti rada bilo kojeg softvera, hardvera, komunikacijskih mreža, servera ili druge opreme, niti da sadrži špijunske ili reklamne programe, trojanske konje ili drugi materijal namijenjen oštećenju, ometanju, presretanju ili otimanju podataka ili osobnih podataka;

    e) nećete krivotvoriti TCP/IP vodeće podatke ili bilo koje vodeće podatke Doprinosa korisnika iz bilo kojeg razloga;

    f) nećete unijeti bili kakav materijal ili na drugi način dovesti do odašiljanja neželjene elektroničke pošte poput smeća, lančanih poruka, upitnika, natjecanja, prijedloga piramidalnih shema, kopija poruka ili drugog ometanja ili pokušavanja dovođenja trećih u zabludu putem elektroničke pošte; i

    g) HASS neće biti obvezan platiti ili na bilo koji drugi način biti novčano odgovoran trećim osobama kao posljedicu korištenja ili iskorištavanja Doprinosa korisnika.

7. Unošenjem Doprinosa korisnika odričete se svih moralnih ili sličnih prava koja postoje ili koja bi mogla biti uvedena u budućnosti u bilo kojem dijelu svijeta te HASS-u prenosite neisključiva prava korištenja bilo kojeg imena, korisničkog imena, imena koje se prikazuje, sličnosti, fotografije, potpisa ili biografskih podataka predanih HASS-u, sve bez naknade.

8. Vi ćete biti obvezani pribaviti sve potvrde ili dozvole od trećih strana te predati iste HASS-u kada je to razumno i to zatraži HASS sukladno ovim Uvjetima.

9. Doprinosi korisnika ne smatraju se povjerljivima i HASS ima pravo korištenja, umnožavanja, distribucije ili odavanja trećim stranama svog takvog materijala iz bilo kojih razloga. HASS ima pravo predati podatke bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da Vaš Doprinos korisnika krši prava intelektualnog vlasništva, prava privatnosti ili bilo koje drugo pravo sadržano u propisima Republike Hrvatske ili druge relevantne države.


Uklanjanje materijala


1. HASS ima pravo: (a) aktivno provjeravati Doprinose korisnika Sustavu Unisport; i/ili (b) ukloniti bilo koje Doprinose korisnika unesene u Sustav Unisport s Vaše strane ili od strane bilo kojeg drugog korisnik ukoliko HASS smatra, po vlastitom nahođenju, da takvi Doprinosi korisnika krše ove Uvjete.

2. HASS pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez snošenja odgovornosti, sa ili bez prethodne obavijesti: (a) spriječiti objavu bilo kojeg Doprinosa korisnika u Sustavu Unisport; (b) ukloniti pristup, suspendirati pristup, ograničiti pristup ili onemogućiti pristup bilo kojem Doprinosu korisnika; (c) ukinuti Vašu prijavu u Sustav Unisport, ukoliko je to moguće, te ukinuti pravo pristupa i/ili korištenja Sustava Unisporta ili  unošenja Doprinosa korisnika; te (d) koristiti bilo koja tehnološke, pravne, operativne ili druge mjere za provođenje ovih Uvjeta, uključujući i blokiranje IP adresa, deaktivaciju korisničkog računa i/ili korisničkog imena ili šifre.

3. Ukoliko ste nositelj prava ili opunomoćenik ili ovlašteni predstavnik nositelja prava i vjerujete da bilo koji sadržaj, uključujući i Doprinose korisnika, koji se pojavljuje u Sustavu Unisport krši Vaša prava i želite da HASS ukloni, ograniči ili onemogući pristup sadržaju, molimo Vas da nas obavijestite elektroničkom poštom sa naslovom „Zahtjev za uklanjanje“ na glavnu adresu elektroničke pošte HASS-a dostupnu na mrežnim stranicama HASS-a.

    U poruci elektroničke pošte morate istaknuti sljedeće podatke:

a) Detalje sadržaja za koje tvrdite da krše Vaša prava ili kojim se vrši kršenje Vaših prava, zajedno sa podacima dostatnima za HASS da točno utvrdi o kojem se sadržaju radi, uključujući poveznicu na mrežnu stranicu i/ili sliku sadržaja;

b) Vaše kontakt podatke pomoću kojih HASS može stupiti u kontakt s Vama poput adrese za dostavu pošte, broja telefona ili adrese elektroničke pošte; te

c) Vašu izjavu da:

- ste Vi nositelj prava ili opunomoćenik ili ovlašteni predstavnik nositelja prava s ovlastima nastupanja u ime nositelja prava;

- vjerujete, u dobroj vjeri, da korištenje sadržaja na koji polažete prava nije dopušteno od strane nositelja prava, njegovih ovlaštenika ili propisima;

- su podaci sadržani u Vašoj obavijesti istiniti i točni.


Pouzdanost informacija Sustava Unisport

1. Podaci objavljeni putem Sustava Unisport namijenjeni su isključivo za potrebe dobivanja općih podataka i nisu namijenjeni da bi služili kao savjeti. HASS ne pruža garanciju da su objavljeni Materijali točni ili bez greške i HASS se odriče sve odgovornosti koja bi proizašla iz oslanjanja na istinitost sadržaja Sustava Unisport s Vaše strane ili od strane bilo koga tko se informirao pomoću sadržaja Sustava Unisport.

2. Korištenjem Sustava Unisport potvrđujete da možete biti izloženi Materijalima iz raznih izvora te da HASS ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, istinitost, točnost, korisnost ili sigurnost. Doprinosi korisnika ne odražavaju stavove HASS-a i sva mišljenja, preporuke ili savjeti sadržani u Doprinosima korisnika nisu odgovornost HASS-a te HASS ne snosi bilo kakvu odgovornost u svezi sa Doprinosima korisnika ili bilo kojim drugim materijalom.

3. HASS planira ažurirati Sustav Unisport redovito te može mijenjati sadržaj Sustava Unisport u bilo kojem trenutku. HASS može ograničiti ili spriječiti pristup Sustavu Unisport u bilo koje vrijeme i u bilo kojem trajanju, uključujući neograničeno, isključivo po vlastitom nahođenju. Materijali mogu biti zastarjeli u bilo kojem trenutku i HASS ne snosi odgovornost za njihovo ažuriranje.


Garancije i odricanje od odgovornosti


1. Sustav Unisport dostupan je u stanju kakvom je zatečen od strane korisnika i u dostupnosti kakvu korisnik ima, bez uspostave obveze bilo kakve vrste. HASS, unutar ograničenja sadržanih u relevantnim propisima, ne pruža garanciju, niti snosi ikakvu odgovornost za Sustav Unisport ili za Vaše korištenje Sustava Unisport, uključujući za kvalitetu, primjerenost određenoj svrsi, tajnost, točnost, kompatibilnost sa sustavima ili primjerenost određenoj svrsi.

2. HASS ne pruža garanciju da će funkcije sadržane u Materijalima ili u Sustavu Unisport biti u funkciji, raditi bez prekida ili bez greške, da će nedostaci biti uklonjeni ili da će Sustav Unisport ili njegovi serveri biti dostupni i bez virusa ili grešaka.


Ograničenje odgovornosti


1. HASS ne snosi odgovornost za Doprinose korisnika unesene u Sustav Unisport od strane korisnika. Vaše korištenje Sustava Unisport, Materijala i/ili bilo kojih Doprinosa korisnika je isključivo na Vašu odgovornost.

2. U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj propisima, HASS isključuje bilo kakvu odgovornost za propuštenu korist, izravnu, neizravnu, posljedičnu, ili drugu vrstu gubitka ili štete, bez obzira da li su takvi gubici ili šteta bili predviđeni, predvidivi, poznati ili nepoznati, koji proizlaze iz korištenja Sustava Unisport uključujući: (a) štete nanesene osobama i/ili imovini kao posljedica bilo kakve izjave, uključujući možebitne stvarne ili potencijalne klevetne izjave; (b) štetu ili propuštenu korist koju pretrpi treća strana, uključujući neovlašteno korištenje ili ometanja njihovog prava intelektualnog vlasništva; (c) gubitak podataka; (d) propuštenu korist uopće; (e) gubitak posla ili poslovnih kontakta; (f) gubitak poslovnih mogućnosti; (g) gubitak ušteđevine ili propuštene ušteđevine; (h) gubitak uredovnog vremena; ili (i) gubitak časti ili štetu nanesenu ugledu.

3. Ovo ograničenje ne odnosi se na odgovornost HASS-a za smrt ili ozljedu proizašlu iz grube nepažnje ili namjerne prijevare sukladno propisima, kao i u drugim slučajevima u kojima se, sukladno važećim propisima, ne može ograničiti ili otkloniti odgovornost.

4. HASS ne snosi odgovornost za kršenje ovih Uvjeta u okolnostima koje HASS nije predvidio i/ili na koje ne može utjecati.


Naknada troškova


1. Obvezujete se nadoknaditi HASS-u u cijelost za bilo koje troškove zaposlenika, punomoćnika, vanjskih savjetnika ili suradnika, predstavnika ili operativnih troškova na zahtjev HASS zbog bilo kojih zahtjeva, postupaka, šteta, gubitaka, odgovornosti, troškova ili drugih izdataka pretrpljenih izravno ili neizravno kao posljedica ili u svezi sa Vašim pristupom i korištenjem Sustava Unisport osim onih nastalih tijekom pridržavanja ovih Uvjeta ili pridržavanja relevantnih propisa.


Virusi, hakiranje i druga djela


1. Ne smijete zloupotrijebiti Sustav Unisport unošenjem, prijenosom ili namještanjem slanja računalnih virusa, korumpiranih datoteka, botova, crva, trojanskih konja, vremenskih ili logičkih bombi, programa za bilježenje unosa znakova na tipkovnici, špijunskih ili reklamnih programa ili drugih materijala namijenjenih oštećenju, ometanju, presretanju ili otimanju podataka ili osobnih podataka. Ne smijete pokušati ostvariti neovlašten pristup Sustavu Unisport, serverima koji ga opslužuju, računalima ili bazama podatka povezanima sa Sustavom Unisport. Ne smijete napadati Sustav Unisport putem napada poput onemogućavanja opsluživanja, distribuiranog onemogućavanja opsluživanja ili bilo kakvog drugog napada.

2. Svako kršenje ovih odredi predstavlja kazneno djelo sukladno Kaznenom Zakonu (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), a osobito njegove Glave dvadeset i pete (XXV) Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. HASS će prijaviti bilo kakvo kršenje nadležnim vlastima i podržati istragu predajom Vaših podatka vlastima. U slučaju takvog kršenja, istovremeno se odričete bilo kakvog prava korištenja Sustava Unisport.

3. HASS neće snositi odgovornost za štetu ili propuštenu korist nastalu kao posljedica napada, virusa ili drugih tehnološki štetljivih materijala koji mogu inficirati Vaše računali, programe na njemu, podatke ili druge zaštićene materijale proizašlih kao posljedicu korištenja Sustava Unisport, Vašeg preuzimanja Materijala ili bilo kojeg materijala na mrežnim stranicama čije se poveznice mogu naći u Sustavu Unisport.


Poveznice na i iz Sustava Unisport


1. Smijete staviti poveznicu na bilo koju glavnu mrežnu stranicu Sustava Unisport bez prethodne pisane suglasnosti HASS-a, pod uvjetom da se u potpunosti pridržavate ovih Uvjeta.

2. Ne smijete staviti poveznicu na bilo koji dio Sustava Unisport osim glavne mrežne stranice bez prethodne pisane suglasnosti HASS-a (suglasnost se pretpostavlja u svezi sa aplikacijama ili ugradbenim sustavima za pregled videa ili zvuka koji HASS učini dostupnim, pod uvjetom da ih koristite na način koji je sukladan ovim Uvjetima i bilo kojim drugim uputama objavljenima putem Sustava Unisport). HASS pridržava pravo opoziva prava na stvaranje poveznica bez prethodne obavijesti. Mrežna stranica sa koje povezujete na Sustav Unisport mora biti u skladu sa svim standardima i uvjetima. Sustav Unisport ne smije biti ugrađen u druge mrežne stranice.

3. Bilo koje poveznice na Sustav Unisport moraju biti izrađene na zakonit način i u dobroj vjeri te ne smiju nanijeti štetu časti i ugledu HASS-a ili zloupotrijebiti iste. Ne smijete postaviti poveznicu na način kojim bi se  dovelo treće u zabludu oko Vaše povezanosti, suradnje, predstavljanja, suglasnosti ili podrške HASS-a gdje ista ne postoji. Poveznice na Sustav Unisport ne znače podršku HASS-a, povezanost HASS-a ili suradnju HASS-a sa bilo kojom stranicom čija se poveznica nalazi u Sustavu Unisport niti da je bilo koja stranica sa poveznicom ima pravo korištenja zaštićenih znakova, žiga, industrijskog dizajna, logotipa ili drugog intelektualnog vlasništva HASS-a ili HASS-ovih partnera.

4. Poveznice na Sustav Unisport nisu dopuštene na bilo kojem od sljedećih „Neprihvatljivih mrežnih stranica“:

a) Mrežne stranice koje potiču mržnju temeljenu na rasi, vjeri, spolu, seksualnosti ili drugim razlozima, ili potiču, šire ili omogućuju anti-socijalno ponašanje;

b) Mrežne stranice koje potiču, promiču ili omogućuju nasilje;

c) Mrežne stranice koje potiču, promiču ili omogućuju terorizam ili druge aktivnosti koje škode državnoj sigurnosti ili opstojnosti Republike Hrvatske;

d) Mrežne stranice koje diskriminiraju protiv bilo koje društvene skupine ili na drugi način iskorištavaju ranjive osobe ili skupine u društvu;

e) Mrežne stranice koje potiču, promiču ili omogućuju protuzakonite aktivnosti;

f) Mrežne stranice čiji sadržaj dovodi korisnike u zabludu, koji je klevetničkog karaktera, pornografske prirode ili sadrže materijali koji su protivni važećim propisima Republike Hrvatske; te

g) Mrežne stranice koje krše prava privatnosti.


Reklamiranje i sponzorstva


1. Dio ili cjelina Sustava Unisport može povremeno sadržavati reklame ili obavijesti o sponzorstvu. Osobe čije se reklame prikazuju, odnosno sponzori, odgovorni su za vlastiti sadržaj te su obvezni osigurati da svi materijali podneseni radi uključenja u Sustav Unisport budu u skladu sa važećim propisima i ovim Uvjetima. HASS ne snosi odgovornost za bilo kakve greške ili nejasnoće u reklamnim ili sponzorskim materijalima.


Softver


1. HASS može omogućiti preuzimanje softvera koji je vlasništvo HASS-a ili na kojem HASS ima pravo korištenja i distribucije putem Sustava Unisport. U navedenom slučaju, imate neisključivo pravo koristiti takav softver za njegovu istaknutu namjenu. Softver se ne smije koristiti za bilo koje druge svrhe te se ne smije kopirati, prodavati, rastavljati, mijenjati ili na druge načine utjecati na softver.


Privatnost


1. HASS se pridržava svih relevantnih propisa o zaštiti privatnosti. Svi osobni podaci predani HASS-u tijekom postupka registracije ili bilo koje druge interakcije sa Sustavom Unisport biti će prikupljane, spremane i korištene sukladno Politici privatnosti. Korištenjem Sustava Unisport dajete suglasnost na takvo prikupljanje i obradu te potvrđujete da su podaci koje ste dali ispravni i istiniti.


Sustavi obavještavanja, aplikacije i ugrađeni sustavi za pregled medija


1. Preuzimanjem ili povezivanje sustava obavještavanja, aplikacija i ugrađenih sustava za pregled medija Sustava Unisport na Vašoj mrežnoj stranici obvezujete se pridržavati se ovih Uvjeta, osobito uključujući uvjeta sadržanih u glavi „Sustavi obavještavanja, aplikacije i ugrađeni sustavi za pregled medija“ i glavi „Poveznice na i iz Sustava Unisport“.

2. Sukladno ovim Uvjetima, HASS daje neprenosivo i neisključivo pravo da bez naknade prikazujete na Vašoj mrežnoj stranici aktivne poveznice ili druge podatke koje možete preuzeti posredstvom sustava obavještavanja, aplikacija i ugrađenih sustava za pregled medija Sustava Unisport (u daljnjem tekstu: Unisport sadržaji).

3. Niste ovlašteni izravno ili neizravno naplaćivati korisnicima pristup Unisport sadržajima ili na drugi način steći dobit iz takvih sadržaja, niti ste ovlašteni preprodavati Unisport sadržaj na bilo koji način. Sustavi obavještavanja, aplikacije i ugrađeni sustavi za pregled medija ne smiju se koristiti za gospodarske djelatnosti.

4. Ne smijete izravno ili neizravno mijenjati, ažurirati, dodavati ili skraćivati Unisport sadržaje ili bilo koji sadržaj Sustava Unisport niti postaviti Unisport sadržaje u novi HTML okvir.

5. HASS može ograničiti, obustaviti ili ukinuti sustave obavještavanje, sadržaje aplikacija i  ugrađenih sustava za pregled medija, prenesena prava i suglasnosti ili pristup sustavima obavještavanja, aplikacijama i ugrađenim sustavima za pregled medija ili Unisport sadržajima u bilo kojem trenutku i bez odgovornosti za time nastale posljedice. Obvezujete se uništiti ili izbrisati svim kopijama sustava obavještavanja, aplikacija i ugrađenih sustava za pregled medija Sustava Unisport te svom Unisport sadržaju po primitku obavijesti o obustavi od strane HASS-a.

6. Potvrđujete da:

a) Vaša mrežna stranica nije „Neprihvatljiva mrežna stranica“ sukladno ovim Uvjetima te da ne sadrži materijal koji dovodi korisnike u zabludu, koji je klevetničkog karaktera, pornografske prirode ili sadrže materijali koji su protivni važećim propisima Republike Hrvatske, odnosno koji bi mogao naškoditi ugledu HASS-a ili koji krši prava intelektualnog vlasništva trećih; te

b) korisnici Vaših mrežnih stranica obvezni su pridržavati se uvjeta ekvivalentnih onima sadržanima u ovim Uvjetima u pogledu Unisport sadržaja.


Red primjene


1. U slučaju sukoba između ovih Uvjeta i odredbi koje se nalaze u Sustavu Unisport u svezi sa specifičnim područjem ili aspektom rada Sustava Unisport, primjenjivati će se odredbe koje se odnose na specifično područje ili aspekt rada.


Proglašenje odredbi nevažećim


1. Ukoliko bi bilo koja od odredbi ovih Uvjeta bila proglašena protuzakonitom, nevaljanom ili na drugi način neprimjenjivom sukladno propisima država za koje postoji namjera primjene ovih Uvjeta, takva odredba biti će uklonjena iz Uvjeta sukladno ograničenjima i dosegu nadležnosti gdje je odredba proglašena protuzakonitom, nevaljanom ili na drugi način neprimjenjivom, dok će sve ostale odredbe ovih Uvjeta ostati na snazi te nastaviti obvezivati sve strane.


Nadležnost u slučaju spora


1. Ovi Uvjeti sastavljeni su sukladno propisima Republike Hrvatske.

2. Za sve sporove proizašle iz ovih Uvjeta ili iz Sustava Unisport utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.